مروری بر حوزه ها و اصول

روش میزان


۱۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۰۳
۱۰۶۵


حوزه ها و اصول روش میزان : دبستان میزبان اندیشه برای نیل به اهداف خود، جنبه‌‌های متنوع و مختلفی را مدّ نظر قرار داده...

حوزه ها و اصول روش میزان :

دبستان میزبان اندیشه برای نیل به اهداف خود، جنبه‌‌های متنوع و مختلفی را مدّ نظر قرار داده و با رعایت «اصول» یازده گانه‌ی مدرسه میزان، روش خود را منقّح ساخته و راهکار‌های آن را تبیین نموده است.

 

حوزه‌های تعریف شده در روش میزان

در این دیدگاه تربیت در ۵ حوزه تعریف می‌شود که با رعایت ۱۱ اصل دست یافتنی خواهد بود.

این حوزه‌ها عبارتند از:

 • حوزه‌ی اخلاقی ـ معنوی
 • حوزه‌ی آموزش علوم
 • حوزه‌ی اجتماعی ـ ارتباطی
 • حوزه‌ی عاطفی
 • حوزه‌ی بدنی بهداشتی

 

اصول یازده‌گانه‌ی روش میزان

 • اصل یادگیری اکتشافی.
 • اصل توجّه به تفاوت‌‌های فردی.
 • اصل آزادی عمل حدّاکثری.
 • اصل کار گروهی.
 • اصل شادابی و نشاط.
 • اصل عزّت فردی.
 • اصل درونی کردن انگیزه‌ها ( مسئولیت پذیری).
 • اصل تقیّد به ارزش‌های دینی و انقلابی و التزم به مناسک مذهبی.
 • اصل خلّاقیت.
 • اصل کشف استعداد‌های نهفته.
 • اصل هویت ملّی.

که تشریح این اصول بصورت مختصر به شرح زیر است:

 • اصل یادگیری اکتشافی و مبتنی بر تلاش 

یادگیری مبتنی بر تلاش دانش آموز (نه معلم) است. دانش آموز به دنبال کشف پاسخ سوالات خویش است و می تواند در صورت لزوم بهترین راهنمایی را از معلم بگیرد. طبعا در این تلاش فردی توام با کشف و مباحثه، عمق یادگیری بیشتر است و یادداری مطالب هم بسیار بلندمدت است. در این روش، مهارت ها و روحیه پرسشگری، پژوهشگری و تفکر تحلیلی از کودکی تقویت می شود.


 

 • اصل کشف استعدادهای نهفته

فراهم آوردن شرایطی که استعداد های گوناگون افراد امکان پرورش پیدا کند.

اصول خلاقیت و آزادی حداکثری طراحی فعالیت های مناسب برای کشف استعدادها باید مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

 • اصل آزادی عمل حداکثری

زمینه سازی برای استفاده صحیح از اختیار جهت رسیدن به بهترین انتخاب ها (به گزینی) وجود دارد. به همین منظور در انتخاب برنامه ها آزادی عمل حداکثری وجود دارد. این روش به تقویت مهارت برنامه ریزی، خودکنترلی و مدیریت زمان و منابع از سنین کودکی توجه دارد.

 • اصل درونی کردن انگیزه ها

در این مدرسه فعالیت ها با کشف نیاز، هدف گذاری مناسب و تلاش فرد آغاز می شود. کسب نتیجه کار، بهترین مشوق و انگیزه درونی برای ادامه مسیر متربیان است.

نمره وجود ندارد.

جایزه به ندرت و در موارد خاص داده می شود (دارویی برای بیماری است).

فرد با استعداد و توان خود سنجیده می شود.

عموم دانش آموزان از تلاش خود در کشف مطالب و نزدیک شدن به هدف لذت می برند.

 • اصل شادابی و نشاط

شادابی و نشاط دانش آموزان امری اصیل و بستر کار تربیتی و علمی تلقی می شود.

به عبارت دیگر در این روش  لذت زندگی یادگیرانه تجربه می شود .

 • اصل تقویت هویت ملی

تلاش درجهت شناخت فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و پیشینه ی آن ایجاد حسی درافراد که به ایرانی بودن خود ببالند و در حفظ اعتلای آن بکوشند .


عوامل تقویت و تضعیف کننده هویت ملی تعظیم افتخارات ملی وباستانی باید شناخته شود.

 • اصل تقید به ارزش های دینی

تربیت ، کشف و پرورش همه استعدادهای بالقوه مثبت انسان و ایجاد هماهنگی بین آن ها جهت رسیدن به قرب الهی (حیات طیبه) است که لازمه آن گذر از حس به عقل (تقویت تعقل) و حقیقت طلبی است؛ به طوری که نگرش توحیدی را موجب گردد.

 • اصل توجه به تفاوت های فردی

در این روش، تفاوت های فردی دانش آموزان بسیار جدی گرفته می شود. طرح درس ها، متنوع و مبتنی بر نحوه مشارکت هر دانش آموز در بحث است و برای پیشرفت دانش آموز در امور درسی و غیردرسی محدودیتی وجود ندارد.

 • اصل تقویت عزت نفس

به متربی به عنوان موجودی سرشار از قابلیت ها نگریسته می شود که وظیفه مربی و مدرسه، ایجاد شرایط مساعد و کمک به اوست تا استعدادهای او به فعلیت برسد.

سرزنش و شماتت وجود ندارد و تذکر به حداقل خود رسیده است.

 

چرا که متربی در قانونگذاری دخیل است و عقوبت عمل خود که همان جبران خسارت و زیان است را می داند.

در این روش به دانش آموز معمولا اعتماد می شود و او فردی وظیفه شناس و صادق شناخته می شود.

لذا حرف او خوب شنیده می شود و گفتگو در مسائل مختلف موضوعیت دارد.

 

 • اصل کار گروهی

فرآیندهای مدرسه گروهی و مشارکتی است و کمتر رنگ و بوی فردی دارد.

 • اصل خلاقیت

ایجاد شرایطی مناسب جهت بروز و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان تشویق به نوآوری و ابتکارات جسورانه است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.