بخش سوم دبستان (پسرانه)


تصاویر منتخب کاربران


کلاس سومی ها و روز مادر

کلاس سومی ها و روز مادر

مامانامون کلی خوشحال شدن

کلاس سومی ها و روز مادر

کلاس سومی ها و روز مادر

برای مامانا سرود خوندیم و بهشون تبریک گفتیم

کلاس سومی ها و روز مادر

کلاس سومی ها و روز مادر

همه با هم دعای سفره خوندیم!

کلاس سومی ها و روز مادر

کلاس سومی ها و روز مادر

از خانم برای خرید وسایل هدیه مون کمک گرفتیم

کلاس سومی ها و روز مادر

کلاس سومی ها و روز مادر

با خانم رفتیم خرید

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

نجات درختان☺️

عید مبعث

عید مبعث