۱۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۰:۳۹
۴۶۱


در این درس به بررسی واحدهای سازنده ی بدن انسان پرداخته شده است

در این زنگ ابتدا با دخترخانمهای عزیز در مورد اینکه اگر عضوی از بدن آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد گفتگو صورت گرفت وبعد از تبادل نظر در مورد واحد سازنده ی بدن که سلول است واندازه ی آن و...صحبت شد و یکی از دخترهای گل ما شکل هسته وقسمتهای مختلف آن را کشیدند وبرای دوستانشان توضیحاتی را ارائه دادند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.