دوره‌ها و برنامه‌ها

تربیت جنسی (ویژه والدین)- گروه 2

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۰ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تربیت جنسی (ویژه والدین)

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۰ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تابستان 1402 - پرداخت کامل - دبستان (1)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تابستان 1402 - پیش پرداخت - دبستان (1)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۲۷ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۷ نفر
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

تابستان 1402 - پرداخت کامل - دبستان (2)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تابستان 1402 - پیش پرداخت - دبستان (2)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۲۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۸ نفر
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش نجوم (دوره مقدماتی)

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۳۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۹۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا- ویژه دختران و بانوان

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مقدماتی طراحی و نقاشی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

ظرفیت دوره: ۴۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران