دوره‌ها و برنامه‌ها

آموزش نجوم (دوره مقدماتی)

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۳۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۹۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا- ویژه دختران و بانوان

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مقدماتی طراحی و نقاشی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

ظرفیت دوره: ۴۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کامپیوتر

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

ظرفیت دوره: ۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۶۵۰,۰۰۰ تومان

زیبا نویسی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان

دردانه 1400

زمان برگزاری: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۶ نفر
۲۱۰,۰۰۰ تومان

دوره فرزندپروری (مقدماتی-پیشرفته) مشکلات رفتاری-عاطفی کودکان در ایام کرونا

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱۱:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

ظرفیت دوره: ۴۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۲ نفر
رایگان

بچه های نماش

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ظرفیت دوره: ۹۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۱ نفر
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران