زنگ علوم(بدن ما ۲)


۱۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۱۱:۳۶
۴۵۸


آشنایی با اعضای داخلی بدن انسان

در این فصل دخترهای گل ما با اعضای مختلف بدن مثل قلب، کلیه، ششها، نای وسرخرگها وسیاهرگها آشنا شدند و  تبادل نظر در این مورد صورت گرفت.دختر خانمها از روی کتابهای مختلف وبدن انسان این اعضا را برای هم به نمایش گذاشتند ودر موردش صحبت کردند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.