نگاهی به سال تحصیلی متفاوت از دریچه میزبان اندیشه

جلسه گروهی والدین


۲۶ تیر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۲۱
۱۲۱۸


نگاهی به سال تحصیلی متفاوت از دریچه میزبان اندیشه  

گزارش تصویری حضور والدین پایه‌ی پنجم و ششم میزبان اندیشه در تاریخ ۹۹/۴/۱۸

در این جلسه مباحثی همچون:
- ملزومات آموزش مجازی
- محتوای پایگاه تابستانه ( فعالیت های پیش رو از طریق فضای مجازی )
- نکات و احتیاط های آموزش مجازی
- لزوم‌ همراهی و همیاری والدین
- لزوم‌ پیگیری مداوم کانال سروش
و ...
مطرح‌گردید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.