کلاس آنلاین هفته اول


۲۶ تیر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۲۸
۱۳۱۶


اولین کلاس پنجم و ششم در تابستان ۹۹  

کلاس‌آنلاین
#گزارش‌تصویری
شنبه بیست و یکم تیر ماه

👨‍🏫 این کلاس با حضور آقایان #ابوالفضل‌گردان ، #محمدصدراعبادی ، #سیدامیرحسین‌موسوی ، #علی‌فیروزبخت ، #امیرحسین‌ولدی

⏰ در ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ تشکیل شد و بعد از سلام‌ #‌احوال‌پرسی مشغول انجام حل کردن #جدول‌سودوکو شدیم..

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.