آموزش

🏃‍♂️ ورزش درخانه 🤸‍♂️


خلاصه :

ورزش درخانه

یکی از کارهای همیشگی در پایه دوم مدرسه ی میزبان اندیشه توجه به احوال بچه ها و بالا نگه داشتن خلق آنها برای ادامه ی کار بوده و هست.
برنامه های ورزش در خانه، با تلاش هایی برای متفاوت و بامزه کردن کلیپ ها، اقدام هایی از این دست بوده است.
به نظر می رسد، توجه به سلامت جسم بچه ها در کنار، زنده نگه داشتن آن ها برای ادامه ی فرایند آموزشی، می بایست از برنامه های ضروری و دائمی دوران کرونا و شرایط غیر حضوری باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران