رویدادهای مدرسه

زندگی در کنار آنها


خلاصه :

 امسال سال سومی است که در کنار بچه ها زندگی میکنم . در این سه سال آنها را می‌دیدم که با کوچک ترین چیز ها می‌خندند و خوش‌حال می‌شوند 

امسال سال سومی است که در کنار بچه ها زندگی میکنم . در این سه سال آنها را می‌دیدم که با کوچک ترین چیز ها می‌خندند و خوش‌حال می‌شوند  اگر ناراحت باشند کافی‌‌ست دنبال آنها بدوی و بعد ببینی که چه گونه چشمانشان برق می‌زند اگر از موضوعی عصبانی باشند همه‌ی خشمشان با چند فریاد تمام می‌شود و دوباره به بازی خود ادامه می‌دهند.می‌دیدم که در عین کودکی به احوالات مربی خود توجه می‌کنند . اگر ببینند ناراحت، عصبانی یا خسته هستی سعی می‌کنند با همان محبت کودکانه‌‌ی خود تو را خوش‌حال کنند .
در این سه سال خوشایند ترین صدایی که می‌شنیدم صدای خنده‌های از ته دلشان بود.
زیبا ترین تصویر، چشمانی بود که از ذوق دیدن یک چیز به ظاهر ساده مثل یک کتاب یا یک مداد یا یک توپ فوتبال دو برابر شده بود ‌. 
خدا را شاکریم که به ما این توفیق را داد تا در کنارشان زندگی کنیم و از آنها بیاموزیم که به سادگی خوشحال شویم، غم های خود را از یاد ببریم و عصبانیت هایمان را از یک دیگر خیلی زود فراموش کنیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران