رویدادهای مدرسه

قسطنطنیه...


خلاصه :

قسطنطنیه یک بازی برای تقویت حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان است که در آن هر دانش آموز باید کلمه ای که مربی اعلام می کند را به سرعت روی برگه ی کاغذ مخصوص به خودش پیدا کند.

در بازی قسطنطنیه هر دانش آموز برگه‌ای مختص به خود و متفاوت از بقیه دارد. روی برگه کلمات سخت درس فارسی نوشته شده است. مربی با قرعه کلمه‌ای را انتخاب و بلند اعلام می‌کند.
 حالا نوبت دانش آموزان است تا در ۷ ثانیه کلمه‌ی اعلام شده را پیدا و رنگ کنند.
 در پایان کسی که بتواند کلمات یک ردیف یا یک ستون خود را به درستی پیدا و رنگ‌آمیزی کند با گفتن کلمه‌ی قسطنطنیه پایان کارش را اعلام می‌کند.

این بازی باعث می شود تا حافظه ی دیداری، دقت و تمرکز و سرعت عمل دانش آموزان افزایش پیدا کند و در کنار تقویت این مهارت ها املای بسیاری از کلمات فارسی را در قالب بازی یاد بگیرند.

خیلی باحال بود
بعد اینکه ردیف یا ستون خودشون رو پیدا کردن، کاری می کنن؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران