کارگاه ریاضی


۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۴:۴۹:۲۵
۱۰۶۰


زمانی برای مربی شدن

در بعضی اوقات بنا به شرایط تصمیم بر ایجاد کارگاه گرفته می شود که کارگاه ریاضی نیز یکی از کارگاه های مد نظر برای افزایش سطح یادگیری و تثبیت موضوع درسی برگزار می شود و دانش آموزان با بیان خود شروع به آموزش  صحیح دروس به یکدیگر  می کنند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.