رویدادهای مدرسه

Episode ۲

مسئولیت پذیری و احساس تعلق

میزبان اندیشه


خلاصه :

مسئولیت پذیری و احساس تعلق (ویدئو را تماشا کنید)

  اطلاعات بیشتر:  سایت هدایت میزان البرز و سایت میزان مراجعه فرمایید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران