رویدادهای مدرسه

🤓 میزبان در جریان است ... 🏃‍♂️


خلاصه :

پایگاه تابستانی، با مربیان میزانی

کارگروه های پایگاه تابستانی، با جدیت و همیاری، خود را مهیای پذیرایی از فرزندانمان می کنند تا با خلاقیت و نوآوری، بهترین مواد آموزشی را طراحی و برای متربیان عزیزمان اجرایی کنند.

با ما همراه بمانید ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران