رویدادهای مدرسه

راهنمای سایت


خلاصه :

فیلم‌های راهنما برای استفاده‌ی راحت‌تر از قسمت‌های مختلف سایت . . . 

محتوای فیلم‌های راهنمای سایت به شرح زیر است:

1- راهنمای نحوه‌ی ورود به سایت و بررسی مشکلات متداول ورود به پنل شخصی.

 


فیلمهای زیر را بادقت مشاهده کنید . . .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ ۲۷۷۸ ۵
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه
۱ ۱۳۵۶ ۰
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۱۷۳۲ ۰
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۱۸۹۹ ۱
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۱۵۵۴ ۰
نویسنده: رجبی رجبی
۰ ۱۴۷۶ ۱
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما

پسران

دختران