رویدادهای مدرسه

⁉️ آموزش؛ فرآیندی یا خروجی محور...


خلاصه :

📚 فرآیند آموزش از مواجهه‌ی ابتدایی.. تا تثبیت و جمع‌بندی هر مفهوم...  

🔰 نگاه مدرسه‌ی پسرانه‌ی میزبان اندیشه به آموزش همانند تربیت، پیش‌تر از اینکه نتیجه محور باشد، فرآیندی می‌باشد.

 

1️⃣ از این‌رو طی یک روند مشخص، در ابتدا دانش‌آموزان با تلاش خودشان، با هر مفهوم در کتاب‌های درسی آشنا شده،

و این مفهوم را با تسهیل‌گری و همراهی مربی فرامی‌گیرند.

2️⃣ البته این اولین مواجهه با مفهوم است؛

در ادامه‌ی این روند در قالب‌های کاربرگ، فعالیت، بازی و... به مرور آن مفاهیم می‌پردازند.

3️⃣ پس از این دوره‌ی مرور، دانش‌آموزان با انجام سنجش میزان یادگیری خود را محک می‌زنند.

شایان ذکر است که خود سنجش نیز گونه‌ای از مرور است و این هدف را دقیق‌تر پیگیری می‌کند.

4️⃣ در مرحله‌ی آخر با مرور مستقیم مفاهیم مهم، سعی می‌شود تا روند آموزش تکمیل گردد.

 

‼️ نکته‌ی کلیدی اینجاست که، این مراحل به صورت یک سیر تدریجی، مبتنی برتلاش دانش‌آموز در نظر گرفته می‌شود..

و انتظار مربی با میزان آموخته‌های متربی نیز به صورت سیری و تدریجی افزوده می‌شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران