معرفی

مدرسه

بهانه‌ای برای زندگی


خلاصه :

فرصت تجربه زندگی در مدرسه 

🚴‍♂️🥅⚽🚴‍♂️🥅⚽

 

🏗️عموما زندگی امروزی بر سبک زندگی آپارتمان نشینی، خانواده‌های کم جمعیت، تغییر بافت محلات و به تبع آن کاهش دایره ارتباطات بچه‌ها با جامعه همسالان خود استوار می‌باشد. 
🎒می‌توان گفت از جمله‌ محیط‌های اجتماعی که تاکنون کمتر در رشد و بهبود مهارت‌های زندگی اجتماعی کودکان، مورد توجه قرار گرفته است مدارس می‌باشند. که با اندک تغییراتی در نگرش سیاست گزاران و متولیان مدارس، می‌توان از این ظرفیت عظیم در جهت رشد نسل‌های آینده به خوبی بهره برد. 
🚥طبعا عدم توجه به هنگام ما به این نیاز امروز فرزندانمان، می‌تواند آثار سوء خود را با فاصله چند ساله و به صورت کاهش مهارت‌های تعاملات اجتماعی ایشان، و افزایش معضلات اجتماعی آنها، بروز دهد.  

 

🚴‍♂️🥅⚽🚴‍♂️🥅⚽

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۷۳ ۳
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۱۴۰۵ ۰
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۲ ۰
نویسنده: معلم راهنما معلم راهنما
۰ ۱۲۰۲ ۰
نویسنده: قدردان قدردان
۰ ۱۴۰۸ ۰
نویسنده: علیزاده علیزاده

پسران

دختران